ÇENE ESTETİĞİ

ÇENE ESTETİĞİ

15 Eylül 2020 0 Yazar: admin

ÇENE UCU PLASTİĞİ

Günümüzde, mükemmelleşmiş cerrahi yöntemlerle çene ve yüz kemiklerinde, istenen değişikler kolayca yapılabilmekte, estetik ve işlevsel sorunlar aynı anda giderilebilmektedir.

Özellikle çene ucu şeklindeki, ileriye çıkıklık, geride kalmışlık, büyüklük, küçüklük veya yamukluk gibi bozukluklar, düzeltilebilmektedir. Bu tür bozukluklar, oluşturdukları asimetri sebebiyle yüz profilinin ahengini bozarlar. Bunun yanısıra bazen dudakların kapanamamasına bile sebep olabilirler.

Tarih boyunca kuvvetli bir çene yapısı, güzelliğin detaylarından sayılmıştır. Nitekim, küçük ve geride duran bir çene-ucu, burnun, hele ki zaten büyükse, daha da büyük görünmesine ve çene-boyun-hattının kaybolmasına sebep olarak çirkin bir görüntü arz eder. Ayrıca yaşlanmayla kemik hacmi azalmasına bağlı olarak çene ve dolayısıyla çene-ucu da küçüldüğü için, çene-ucunun küçüklüğü, gençlik karşıtı bir durumdur.

Çene-ucu-plastiği, yani mentoplasti sayesinde yüz simetrik hale getirilip profil düzeltilebilir ve sonuçta yüzün ahenkli bir görüntüye kavuşması sağlanır.

Mentoplasti, lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Çene kemiğine ağız içinden ulaşıldığından, yüzde herhangi bir kesi izi olmaz. Büyütme amaçlanıyorsa, ya çene-ucu öne kaydırılıp miniplaklar aracılığıyla sabitlenir veya bir implant çene-ucunun önüne yerleştirilir. Küçültme yapılacaksa çene-ucu, dişleri taşıyan  çene kemiği kısmından ayrıldıktan sonra istenen yöne kaydırılıp yine miniplaklar aracılığı ile sabitlenir veya bir kısmı çıkartıldıktan sonra gerekiyorsa uç kısmı tekrar yerine takılır.

İşlem çok basitmiş gibi görünebilir ancak, alt ve üst çenenin, bu konuda uzman bir plastik cerrah tarafından mutlaka muayene edilmesi gerekir. Çünkü eşlik eden bir diş kavsi bozukluğu sadece mentoplasti ile giderilemez. Bu tür bozukluklar, uzun vadede hem diş yapısında hem de çene eklemlerinde düzeltilmesi neredeyse imkansız hasarlar yaratabilirler. Sadece estetik açıdan düşünüldüğünde bile, mentoplastiye ek olarak burun estetiği veya örneğin boyunda yağ emme gerekebilir. Tüm bunların birarada yapılması, ahenk içinde tamamlanması, ancak bir uzman eliyle olacaktır.