Plastik Cerrahi Nedir?

Plastik Cerrahi Nedir?

15 Eylül 2020 0 Yazar: admin

İnsanoğlunun doğası ilerlemeyi gerektirir ve bireyin öğrenme, çevresindekileri eğitme, ve çalışma için daha etkili yollar arayışı olmazsa ilerleme durur. Kişisel tatmin daima kişisel ilerlemeler yoluyla aranır. Bundandır ki Plastik Cerrahi form ve fonksiyonu düzelten ve geliştiren; belki de dünyanın en eski iyileştirici sanatlarından biridir.

Yazılı deliller, yüz yaralanmalarının tıbbi tedavilerinin 4000 yıldan öncesine kadar ulaştığını göstermektedir. Antik Hindistan’daki hekimler M. Ö. 800 gibi eski tarihlerde rekonstrüktif amaçlı deri greftlerini kullanmışlardır. Her ne kadar çoğu diğer tıp bilimleri gibi plastik cerrahideki gelişmeler de yüzlerce yıl öncesine uzanmaktaysa da; bu özel ilgi alanı Avrupa ve ABD de 19. ve 20. yy’a kadar bilimsel ve tıbbi bir kuruluş zemininde gelişememiştir.

Amerika’nın bilinen ilk pastik cerrahı Dr. John Mettauer ‘dir. 1787′de Virginia’da doğmuş, renkli bir kişiliğe sahip olan Dr. Mettauer ilk yarık damak ameliyatını 1827′de kendi tasarladığı aletlerle gerçekleştirmiştir.

İyi ya da kötü, 1800′lerin sonları ve 1900′lerin başlarında plastik cerrahideki gelişmelerin arkasındaki itici güç; korkunç yaralanınaları da beraberinde getiren savaşlardır. Gerçek olan şudur ki, I. Dünya Savaşı plastik cerrahide ciddi bir atılıma neden olmuştur.

Daha önce hiçbir zaman bu kadar çok, geniş yüz ve kafa yaralanmaları için hekimlere ihtiyaç duyulmamıştır. Parçalannıış çeneler, kırılmış burunlar, patlamış dudaklar ve açık kafatası yaralanmaları gibi modern silahların neden olduğu yaralar, yeni bulunacak tedavi yöntemlerini gerektirmiştir. İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Avusturya-Macaristan’daki en iyi tıbbi yeteneklerin önemli bir kısmı kendilerini, I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında insanlarının yüzlerini ve hayatlarını restore etmeye adamışlardır. O yıllarda ABD’de Boston’dan Varaztad Kazanjian ve St. Louis’den Vilray Blair gibi plastik cerrahlar; insanlığa soylu hizmetlerde buluıımuşlardır.