Jinekomasti

Jinekomasti

18 Eylül 2020 0 Yazar: admin

Erkek memesinin büyümesi jinekomasti olarak adlandırılır. Jinekomasti tek göğüste görülebildiği gibi her iki göğüste de ortaya çıkabilir. Her ne kadar bazı ilaçlar ve tıbbi sorunlar erkek göğsünün fazla gelişmesiyle ilgili olsa da, hastaların çoğunda olayı tetikleyici kesin bir neden bilinmemektedir.

Jinekomasti Nedenleri

Başta kadınlık hormonu olan östrojen ve progesteron olmak üzere hormonlar meme dokusunun biyolojik gelişimini yönlendirir. Erkeklik hormonları ise östrojenin meme dokusu üzerindeki etkilerini baskılar. Ergenlik döneminde ortaya çıkan jinekomastinin temelinde bu hormonların meme dokusuna etkisi arasındaki dengesizlik yatar. Doğuştan olan Klinefelter Sendromu ya da testislerin alınması gibi erkeklik hormonu olan testosteronun seviyesinde azalmaya neden olan durumlar, testis tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri gibi kadınlık hormonu olan östrojenin seviyesinde artışa neden olan durumlar, şişmanlık, böbrek yetmezliği, hemodiyaliz, tiroid hormonu dengesizliği, karaciğer tümörleri, alkol, simetidin, amfetamin, marihuana, trisiklik antidepresanlar, vücut geliştirmede kullanılan anabolik steroid gibi ilaç ve madde kullanımları, jinekomastiye neden olabiliyor. 10-16 yaşları arasındaki erkek çocuklarda %40’a varan oranlarda görülmektedir, %65 ile en yüksek oranda görülme dönemi, erkeklerin boyca büyüme hızının en yüksek değeri ile eş zamanlıdır. Yapılan araştırmalarda, hastaların %27’sinde bir yıl, %7.7’sinde ise iki yıl sürdüğü, yetişkinlik çağında ise %4’ünde devam ettiği gözlenmiştir. Ergenlik döneminde erkeklerin %50-60 oranlarında görülür, 1-2 yıl kadar devam edip %75’i iki yılda, %90’ı üç yılda tamamen kaybolur. Yaşlılık döneminde ise yaşın ilerlemesi ile vücuttaki hormon dengelerinin değişmesiyle, vücutta yağ oranının artması sonucu meme kitlesinde de artış gözlenebilir.

Jinekomasti ve etkilenen dokular

Meme 2 ana dokudan ibarettir: Yağ dokusu ve meme bezleri. Jinekomasti bu dokulardaki artışa göre sınıflanır ve tedavi yöntemi belirlenir. Glandüler tip olarak adlandırılan jinekomastide meme bezlerinin büyüklüğünde bir artış söz konusudur. Adipoz tip olarak adlandırılan jinekomastide yağ dokusunda bir artış söz konusudur. Hem yağ dokusunun hem meme bezlerinin bir arada büyüdüğü tip ise bileşik tip olarak adlandırılır.

Jinekomasti Tedavisi

Tedavisinde izlenecek yol hastanın yaşına göre değişir. Ergenlik döneminde kendi kendine kaybolabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Bu dönemde ileri jinekomasti olgularında bir endokrinoloji uzmanı kontrolünde tıbbi tedavi de uygulanabilir. Altta yatan tiroid, karaciğer ya da böbrek hastalıkları, ya da ilaç ve madde kullanımı gibi sebepler varsa öncelikle sebebin ortadan kaldırılmasına yönelik bir tedavi programı uygulanmalıdır. Hasta ergenlik dönemini geride bırakmış ve halen daha jinekomastisi devam ediyorsa, altta yatan herhangi bir sebep yoksa bu durumda uygulanacak tek tedavi seçeneği ameliyattır. Bu durum, spor ya da diyet programları ile ortadan kaldırılamaz.